Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
58 σελίδες
Μέγεθος:
1.63 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16624Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις: 2012-2014
Εκδότης: 
Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η έκδοση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2012 έως και 2014, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης µε τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως μέρος της επίσημης σχετικής πανευρωπαϊκής έρευνας (Community Innovation Survey). Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία για τους τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, την περιβαλλοντική καινοτομία, το ρόλο του δημόσιου τομέα και των κρατικών προμηθειών στην υποστήριξη της καινοτομίας, τις συνεργασίες που συνάπτουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις, τις στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν αλλά και τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν.
Ημερομηνία: 
16/10/2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-82-6
978-618-5079-83-3
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: