Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
17 σελίδες
Μέγεθος:
2.38 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16618Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Health 2014-2017: η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020: Προγράμματα εργασίας 2014-2017
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών (2014-2017) για το πρόγραμμα «SC1 – Health, Demographic Change & Wellbeing» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Aνήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και Η έκδοση είναι βασισμένη στα εγκεκριμένα έργα.
Ημερομηνία: 
10/09/2018
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2018 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύονται στη βάση e-CORDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και ειδικότερα το πρόγραμμα«SC1 – Health, Demographic Change & WellbeingCT». Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή,ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα σε τομείς του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.
Εμφανίζεται στις συλλογές: