Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
60 σελίδες
Μέγεθος:
1.69 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16617Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η μελέτη "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας" συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2012. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" υποστηρίζει τις άριστες ερευνητικές ομάδες, που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πρόκειται για εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία (απορρόφηση 56 εκατ. ευρώ στις κύριες προσκλήσεις του προγράμματος, 22,86% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.
Ημερομηνία: 
10/08/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-80175-4-2
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: