Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Statistical report
Έκταση:
76 pages
Μέγεθος:
1.91 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16614Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011: The case of Greece
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
This report, entitled “5 years of excellence in the European Research Area 2007-2011: the case of Greece” provides a detailed analysis of the first five years of the ERC and the IDEAS Programme, their achievements and their impact on the European Research Area. It focuses on the Greek case, demonstrating results on the Greek Research and Innovation landscape. Findings are indicative of the excellence of the Greek scientific and academic community in terms of ERC success.
Ημερομηνία: 
2012
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-80175-1-1
978-618-80175-2-8
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Seventh Research Framework Programme (FP7)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
IDEAS Program
Χρηματοδότης: 
European Research Council (ERC)
European Commission
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Included Annex-Sources of Information: 9 Tables, 25 Charts & 2 Diagrams.
Εμφανίζεται στις συλλογές: