Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο έκδοσης
Έκταση:
48 σελίδες
Μέγεθος:
1.12 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16608Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: Έκθεση Δραστηριοτήτων 2010
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έργου: 
Επιβλέπων/Υπεύθυνος έργου: 
Περίληψη: 
Η έκθεση παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, αλλά και τα αποτελέσματα για το 2010. Παρέχονται πληροφορίες ανά πρόγραμμα, καθώς και στοιχεία για συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ημερομηνία: 
30/08/2011
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2011 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: