Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο μελέτης
Έκταση:
28 σελίδες
Μέγεθος:
5.8 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16606Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα: Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2015
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Σκοπός της παρούσας μελέτης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι να αποτυπώσει τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα όπως αυτός καταγράφεται από τους αριθμούς σύστασης και διαγραφής αυτών των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Το κάνει δε αυτό εξετάζοντας τα πιο πρόσφατα διαχρονικά στοιχεία (περίοδος 2011-2015), ενώ η ομαδοποίηση του κλάδου είναι ταυτόσημη με την κατηγοριοποίηση της Eurostat για τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας (High tech sector, HTC).
Business demography is an important indicator of the standing of an overall economy since such data can indicate the entrepreneurial vitality in creating and terminating new business ventures. This understanding is all the more important in fields of technological intensity given the near-ubiquitous acceptance that technology is a major source of economic growth. In view of the above, policy makers in developed and developing countries alike strive into understanding the business demographics of technology-intensive sectors so as to (re-)calibrate their policies accordingly in view of achieving sustained positive economic growth rates. This topic has not received much attention in Greece. By way of this publication, EKT aspires in closing this gap in policy-makers’ understanding by presenting evidence of the high-technology sector business demography in Greece. The evidence presented abides to standard (Eurostat) classification of the ‘high-tech sector’ (HTC) that includes ‘high-technology manufacturing industries’ (NACE 21, 26) and ‘high-tech knowledge intensive services’ (NACE 59-63, 72). In addition, the evidence is cross-temporal and concerns the most recent period (2011 to 2015). To achieve this, EKT makes use of the data provided by the General Electronic Commercial Registry (GEMI), the public registry of commercial enterprises.
Ημερομηνία: 
27/05/2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-69-7
978-618-5079-70-3
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Τα πρωτογενή δεδομένα συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, με επεξεργασία του ΕΚΤ, προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και τα παρείχε η Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Εμφανίζεται στις συλλογές: