Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
32 σελίδες
Μέγεθος:
1.12 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16605Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων της Δράσης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 -2020": Α' κύκλος 2017-2019
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ για την αποτύπωση των ωφελούμενων της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΕΔΒΜ11)» Α’ κύκλος 2017-2019. Οι μελέτες αποτύπωσης των ωφελούμενων και αποτίμησης των Δράσεων υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ημερομηνία: 
08/04/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-23-4
978-618-5355-25-8
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5010794
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν αποτέλεσε το «Παραδοτέο 1.7 – Αποτύπωση ωφελούμενων Δράσης ΕΔΒΜ11, 2017-2019» του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»
Η ανάλυση των δεδομένων και η παραγωγή των δεικτών υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δεικτών και Δράσεων ΕΤΑΚ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Εμφανίζεται στις συλλογές: