Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
30 pages
Μέγεθος:
3.88 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16591Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Research and development expenditure and personnel in Greece in 2018: Preliminary data
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
This summary report presents the preliminary figures for the provisional Research and Development (R&D) Expenditure and Personnel indicators in Greece in 2018. R&D statistics in Greece are produced by the National Documentation Centre, member of the Hellenic Statistical System, with the cooperation of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). Data presented in this report are the data of the main indicators that have already been transmitted to Eurostat. The graphs and tables datasets are available at https://metrics.ekt.gr/research-development/datatables.
Ημερομηνία: 
12/11/2019
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme "Competitiveness – Entrepreneurship- Innovation" of NSRF 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Monitoring Mechanism RIS3
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Greece
European Union. European Regional Development Fund
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Εμφανίζεται στις συλλογές: