Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο μελέτης/έκθεσης
Έκταση:
30 σελίδες
Μέγεθος:
1.88 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16587Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία: Διαστάσεις του τριγώνου της γνώσης στην Ελλάδα
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η έκδοση αναλύει πλευρές της λειτουργίας του «τριγώνου της γνώσης» στην Ελλάδα και αποτελεί το συντομευμένο και στην ελληνική γλώσσα αποτέλεσμα της συμμετοχής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο σχετικού πιλοτικού έργου της ομάδας εργασίας ‘‘Innovation and Technology Policy’’ και της Επιτροπής για την Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική (Committee for Scientific and Technological Policy) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ημερομηνία: 
2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η συλλογή των στοιχείων που αφορούν το Β’ μέρος της μελέτης πραγματοποιήθηκε με συμπλήρωση από τα Ιδρύματα, σχετικού ερωτηματολογίου που οργανώθηκε από το ΕΚΤ, ακολουθώντας τη δομή που όρισε ο ΟΟΣΑ για τους σκοπούς της μελέτης. Συγκεκριμένα συνεργάστηκαν:
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Καθηγητής Ο. Ζώρας (Πρύτανης), Καθηγητής Τ. Φιλαλήθης (Αν. Πρύτανης), C. Codrington.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Καθηγητής Ε. Γιακουμάκης (Πρύτανης), Καθηγητής Τ. Αποστολόπουλος, Β. Μάντζιος, Δρ. Ε. Χατζοπούλου.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Καθηγητής Π. Μήτκας (Πρύτανης), Καθηγητής N. Βαρκασέλης (Αν. Πρύτανης), A. Τζανεράκη
Εμφανίζεται στις συλλογές: