Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
13 σελίδες
Μέγεθος:
779.58 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16579Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and Germany
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Περίληψη: 
In what follows, an analysis of the Research and Development (R&D) cooperation between Greece and Germany is presented. To accomplish such a feat in a comprehensive manner, the availability and up-to-date character of the relevant data needed to be taken into consideration. Given the prime networking effect of European R&D competitive funds, in addition to them being a main funding source for the Greek science and technology base weighted towards encompassing an analysis of the 7th Framework Programme. Examining the scientific ‘output’ in terms of publications, and more specifically of copublications by Greek and German authors in acclaimed science and technology journals stands as the second pillar of this analysis. Lastly, the bilateral R&D program, given its explicit and direct aim towards enhancing the R&D cooperation between the two countries is also included.
Ημερομηνία: 
11/11/2015
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 National Documentation Centre
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Team members of the RDI Metrics and Services Unit worked for data compilation and calculation of indicators.
Εμφανίζεται στις συλλογές: