Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
68 σελίδες
Μέγεθος:
6.03 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16568Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Δείκτες έρευνας & ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2011. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2012 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Απόφαση ΓΓΕΤ/ ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012). Η πρώτη στατιστική έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφορούσε τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α με έτος αναφοράς το 2011. Τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α αναφέρονται σε στοιχεία για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α σε μια χώρα, συνολικά και με επιμέρους αναλύσεις ανά τομέα δραστηριότητας, γεωγραφική περιοχή, είδος απασχόλησης, φύλο κ.λπ. Τα σύνολα δεδομένων από τα γραφήματα και τους πίνακες διατίθενται ενιαία στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/research-development/datatables.
Ημερομηνία: 
30/08/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-80175-9-7
978-618-5079-00-0
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Εμφανίζεται στις συλλογές: