Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
16 σελίδες
Μέγεθος:
1.43 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16565Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Δείκτες έρευνας & ανάπτυξης: Προσωπικό Ε&Α: Στατιστικά στοιχεία 2013: Συνοπτική παρουσίαση
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Οι στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης - Ε&Α (Research & Development – R&D statistics) παράγουν δείκτες για το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες Ε&Α καθώς και για τις (εσωτερικές) δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις δραστηριότητες αυτές σε όλους τους τομείς της οικονομίας: Επιχειρήσεις (Business Enterprise Sector – BES), Κρατικός Τομέας (Government Sector – GOV), Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Higher Education Sector – HES), Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (Private non-Profit – PNP) καθώς και για το σύνολο της χώρας. Η έκδοση παρουσιάζει συνοπτικά την επικαιροποίηση των τελικών αναλυτικών στοιχείων του προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2013 στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και στις επιμέρους κατηγορίες τους. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (995/2012) τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα σύνολα δεδομένων από τα γραφήματα και τους πίνακες διατίθενται ενιαία στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/research-development/datatables.
Ημερομηνία: 
04/07/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: