Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
54 σελίδες
Μέγεθος:
1.97 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16564Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Τομέας βιοεπιστημών: Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2000-2010
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει εστιασμένη ανάλυση των βιβλιομετρικών δεικτών των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων της περιόδου 2000-2010 που αφορούν τον τομέα των Βιοεπιστημών, και εντάσσονται στις εξής οκτώ επιστημονικές θεματικές κατηγορίες: “Biology and Biochemistry”, “Clinical Medicine”, “Immunology”, “Microbiology”, “Molecular Biology and Genetics”, “Neurosciences and Behavior”, “Pharmacology and Toxicology” και “Psychiatry and Psychology”. Αναλυτικότερα, η έκθεση που πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση και το περιβάλλον των εργαλείων που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ, σκοπό έχει την παρουσίαση των βιβλιομετρικών δεικτών που επιτρέπουν την καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας που ασκείται από τους επιμέρους φορείς στις επιμέρους θεματικές περιοχές του ευρύτερου τομέα των Βιοεπιστημών, την εξέλιξη των δεικτών στη διάρκεια της δεκαετίας που εξετάζεται και την ανάδειξη των επιστημονικών περιοχών αριστείας. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων NSI και InCites™-Greece του συστήματος Web of Science της Thomson Reuters.
Ημερομηνία: 
26/08/2012
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-960-89499-8-0
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η έκθεση υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με τη συνεργασία των καθηγητών κ. Αχιλλέα Γραβάνη, Προέδρου, και του κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Μέλους, του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου - τομέας Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η έκθεση θα πρέπει να διαβαστεί έχοντας υπόψη το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναλυτικά περιγράφεται στη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά».
Εμφανίζεται στις συλλογές: