Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο μελέτης
Έκταση:
24 σελίδες
Μέγεθος:
1.09 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16561Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οι φορολογικές απαλλαγές για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα (2010-2014)
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η παροχή φορολογικών κινήτρων εκ μέρους του κράτους προς τις επιχειρήσεις για την εκ μέρους τους διενέργεια δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί μία διαδεδομένη δημόσια πολιτική σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. Τέτοιου είδους δραστηριότητες και οι επακόλουθες τεχνολογικές και καινοτομικές τους εφαρμογές δικαιολογούν την προνομιακή φορολογική τους μεταχείριση αφού οι δραστηριότητες έντασης γνώσης είναι υπεύθυνες για ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διακηρυγμένου στόχου προς την μετάβαση προς την οικονομία της γνώσης. Κάνοντας χρήση των στοιχείων που αφορούν στις εγκριθείσες από τη ΓΓΕΤ φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του νόμου 4172/2013, η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη παρουσίαση της εξέλιξης της αξίας αυτών των φοροαπαλλαγών για τα έτη 2010 έως 2014 ανά κλάδο και ανά μέγεθος επιχείρησης. Το ΕΚΤ στοχεύει στην περιοδική δημοσίευση αυτής της μελέτης με σκοπό να επιβοηθήσει τον σχετικό δημόσιο διάλογο κάνοντας χρήση των επικαιροποιημένων στοιχείων.
Public support for business research and development activities through tax incentives has become a widespread public policy in developed countries. Given that knowledge intensive activities are not onlyresponsible for a large portion of economic growth, but also part and parcel of the committed transition towards a knowledge economy, activities of such nature and their subsequent technological and innovation applications are justifiably treated preferentially in terms of tax burden. Making use of the data concerning the officiallycertified tax deduction claims by GSRT, this report is the first of a series presenting the evolution of the value of these claims during the period 2010 up to 2014 per business sector and size class. EKT aspires to publish regular reports which will include updated data.
Ημερομηνία: 
Φεβ-2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν κείμενο εργασίας στηρίζεται και αξιοποιεί τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την περίοδο 2010-2014. Νεότερες εκδόσεις του ΕΚΤ θα στηριχθούν σε νέα, επικαιροποιημένα στοιχεία της ΓΓΕΤ, ενώ θα εμπλουτιστούν με στοιχεία (και) από άλλες πηγές (π.χ. αναπτυξιακός νόμος –4399/2016).
Διάθεση στοιχείων: Τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία και την παραγωγή των δεικτών στην παρούσα μελέτη προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων, αρμόδιου φορέα για την έγκριση των φοροαπαλλαγών Ε&Α.
Εμφανίζεται στις συλλογές: