Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
187 σελίδες
Μέγεθος:
14.79 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16555Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Scopus
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η τρίτη αυτή μελέτη της σειράς εκδόσεων που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βασίζεται σε δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση Scopus. Με την παρουσίαση δεικτών που προκύπτουν από τις δύο πλέον καθιερωμένες διεθνώς βάσεις δεδομένων (Web of Science: αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ και Scopus: παρούσα έκδοση), το ΕΚΤ στοχεύει να δώσει μια πληρέστερη εικόνα όσον αφορά σημαντικούς δείκτες που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και διευρύνει τον αριθμό των ελληνικών δημοσιεύσεων και τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται. Η μελέτη εξετάζει την χρονική περίοδο 1996-2010 Παρουσιάζει τους συνολικούς βιβλιομετρικούς δείκτες και τη θέση της Ελλάδας σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και παρέχει αναλυτικά στοιχεία για 95 ελληνικούς φορείς που ομαδοποιούνται σε 8 κατηγορίες. Η εικόνα των φορέων δίνεται με βάση τους δείκτες που παρουσιάζουν, αλλά και συγκριτικά με τους άλλους φορείς της κατηγορίας που ανήκουν και του συνόλου των φορέων της μελέτης.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-05-5
978-618-5079-04-8
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Για την επεξεργασία των δεδομένων,τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, τον συντονισμό και την τεχνική επίβλεψη των οποίων είχε ο Δρ. Νίκος Χούσος. Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν οι: • Δρ Δημήτρης Καραΐσκος-ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης • Κώστας Σταμάτης-ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων • Αριστομένης Λαμπρόπουλος-ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων • Ανδρέας Καλαϊτζής-ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης
Η συσχέτιση των 329 εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης Scopus με τα επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες της ταξινόμησης Frascati και σημαντικό μέρος του καθαρισμού των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις: • Μαρία Πάσχου • Πόλυ Καραγιάννη
Στην πραγματοποίηση της έκδοσης συνέβαλαν με την επιστημονική τους καθοδήγηση και υποστήριξη τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ: • Γιάννης Καλογήρου – Προέδρος ΕΣΕΚΤ, Καθηγητής ΕΜΠ • Κλέα Κατσουγιάννη – Αντιπροέδρος ΕΣΕΚΤ, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ • Στέλιος Σαρτζετάκης –Μέλος, Ερευνητής, «ΑΘΗΝΑ»-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης • Δημήτρης Τσακίρης –Μέλος, Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας • Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Μέλος.
Εμφανίζεται στις συλλογές: