Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Εισαγωγικός οδηγός
Έκταση:
20 σελίδες
Μέγεθος:
1.62 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16551Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υπηρεσίες SaaS απο το ΕΚΤ: openABEKT: Εισαγωγικός οδηγός
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Ο Οδηγός αυτός είναι η 1η έκδοση εισαγωγής στη νέα Υπηρεσία SaaS του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)που προσφέρεται σε φορείς ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου. To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, αναπτύσσει μια σειρά νέων υπηρεσιών, αξιοποιώντας το μοντέλο SaaS (Software as a Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Υπηρεσία SaaS openABEKT. Πρόκειται για ολοκληρωμένη υπηρεσία οργάνωσης, διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: