Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
63 σελίδες
Μέγεθος:
5.72 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16549Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Greek scientific publications 1998-2012: A bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals – Web of Science
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
The study “Greek Scientific Publications 1998-2012: Bibliometric Analysis of Greek Publications in International Scientific Journals – Web of Science” is part of a series of studies undertaken by EKT aimed at recording and analysing the Greek scientific activity in international peer-reviewed journals. The study relies on the Web of Science database and records the country’s output in scientific publications for the 15-year period ranging from 1998 to 2012 on a national and per-institutional category level. In addition, it focuses on the latest 5-year period (2008-2012) in order to highlight recent trends and developments.
Ημερομηνία: 
2015
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-5079-57-4
978-618-5079-58-1
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme “Digital Convergence” (NSRF)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
National Information System for Research and Technology/Social Networks-User Generated Content
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Greece
European Union - European Regional Development Fund
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Data processing was enabled by software solutions which EKT developed to meet the requirements of this study developed by: • Dr Dimitris Karaiskos - data processing & software developer • Costas Stamatis- data cleaning and control techniques • Andreas Kalaitzis - developer of the study’s electronic edition
Εμφανίζεται στις συλλογές: