Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
97 σελίδες
Μέγεθος:
3.43 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16546Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020. Έκθεση πεπραγμένων 2014 - 2018
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
H έκδοση παρουσιάζει μια σειρά από αναλυτικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρείχε το ΕΚΤ την περίοδο 2014-2018, προς επιχειρήσεις, ερευνητές και κοινοπραξίες φορέων. Καταγράφονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις ενημερωτικές δράσεις, οι εκδόσεις του ΕΚΤ για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας ελληνικών ερευνητικών ομάδων.
Ημερομηνία: 
25/10/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: