Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Συνοπτικός οδηγός
Έκταση:
4 σελίδες
Μέγεθος:
265.43 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16543Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός κατάθεσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει τη μεταφορά και αξιοποίηση της έγκριτης γνώσης στην οικονομία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ο παρόν συνοπτικός οδηγός είναι σε μορφή φυλλαδίου, και ανήκει στις "Νομικές εκδόσεις" του ΕΚΤ . Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Ημερομηνία: 
2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: