Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Φυλλάδιο
Έκταση:
2 σελίδες
Μέγεθος:
280 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16531Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
6 τρόποι να μοιραστείτε το έργο σας
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Ο παρόν συνοπτικός οδηγός είναι σε μορφή φυλλαδίου, ανήκει στις "Νομικές εκδόσεις" του ΕΚΤ και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”. Δίνει βασικές πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons (CC), με τις οποίες ο δημιουργός δίνει το δικαίωμα σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν το έργο του υπό όρους, διευκολύνοντας την περαιτέρω χρήση και διανομή του έργου . Αναλυτικές πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons (CC) διατίθενται στους ιστότοπους https://creativecommons.org & https://creativecommons.ellak.gr/.
Ημερομηνία: 
2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: