Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
138 σελίδες
Μέγεθος:
11.85 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16526Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2000-2014: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science και καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στη διάρκεια της δεκαπενταετίας από το 2000 έως το 2014, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις.
Ημερομηνία: 
2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-73-4
978-618-5079-74-1
978-618-5079-75-8
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, για την υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν οι: • Νικόλαος Κατσαράκης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων/πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης • Ανδρέας Καλαϊτζής - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης • Κώστας Σταμάτης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων
Εμφανίζεται στις συλλογές: