Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Εκδοση ΕΚΤ
Μέγεθος:
18.6 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16523Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science και καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στη διάρκεια της δεκαπενταετίας από το 2002 έως το 2016, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Η μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραστικά διαγράμματα.
Ημερομηνία: 
03/10/2018
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-15-9
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2018 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού -Μη Εμπορική Χρήση -Όχι Παράγωγα Έργα4.0 Διεθνές
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η μελέτη διατίθεται με διαδραστικά διαγράμματα στην σελίδα https://metrics.ekt.gr/publications/144.
Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, για την υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν οι εξής: Νικόλαος Κατσαράκης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων / πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης Ιωάννης Ξυδιάς - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης Γαλάτιος Σιγανος - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων.
Εμφανίζεται στις συλλογές: