Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
33 σελίδες
Μέγεθος:
1.28 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16517Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η παρούσα έκδοση παραθέτει δείκτες και επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην καινοτομία την περίοδο 2014-2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Community Innovation Survey (CIS) που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ημερομηνία: 
02/08/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-31-9
978-618-5355-33-3
978-618-5355-32-6
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού -Μη Εμπορική Χρήση -Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: