Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
66 pages
Μέγεθος:
5.22 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16516Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Careers and Mobility of Doctorate Holders in Greece
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Μεταφραστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
This edition, entitled “Careers and Mobility of Doctorate Holders in Greece - Edition 2015”, highlights one significant element of R&D human capital in Greece – the doctorate holders. It presents data collected by EKT in the framework of the ‘International Survey on Careers of Doctorate Holders – CDH’, led by OECD. The first chapter presents data on the profile of doctorate holders (age, countries awarding their degrees, scientific field and sources of funding for studies). The second chapter analyses the employment status of doctorate holders (employed / unemployed / inactive), with regard to gender, scientific field, year of graduation, employment sectors, occupation and research activity. The third chapter lists data on professional and international mobility of doctorate holders, the countries and reasons for mobility, as well as intended mobility in 2015. The fourth chapter includes the main methodological notes.
Ημερομηνία: 
2015
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-5079-65-9
978-618-5079-66-6
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme “Digital Convergence” (NSRF)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
National Information System for Research and Technology/Social Networks-User Generated Content
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
European Union - European Regional Development Fund
Greece
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: