Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
40 σελίδες
Μέγεθος:
2.31 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16513Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οι φορολογικές απαλλαγές για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα με βάση τους Ν. 2238/1994 και N. 4172/2013 (2010-2016)
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η έκδοση παρουσιάζει δεδομένα όσον αφορά στις φορολογικές παροχές προς τις επιχειρήσεις για τη διενέργεια Ε&Α στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2016 στο πλαίσιο εφαρμογής των Ν. 2238/1994 (άρθρο 31) και N. 4172/2013 (άρθρα 22Α και 23). Τα δεδομένα αφορούν στον αριθμό των αιτημάτων των επιχειρήσεων για φοροαπαλλαγές E&A και στις πιστοποιημένες, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, δαπάνες Ε&Α. Αναλύονται δε ανά κύριο τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας (Μεταποίηση, Υπηρεσίες και Λοιπούς κλάδους) καθώς και ανά μέγεθος (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου επεξεργάζεται και αποστέλλει στον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, δεδομένα σχετικά με τις φοροαπαλλαγές Ε&Α προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σχετική βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ και τις σχετικές εκδόσεις του. Τα πρωτογενή δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση αφορούν στην εφαρμογή των Ν.2238/1994(άρθρο 31) και Ν. 4172/2013(άρθρα 22Α και 23) και παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των αιτούμενων φοροαπαλλαγής επιχειρήσεων και τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων. Τα στοιχεία της περιόδου 2010-2016 παρείχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, κα Ιωάννα Μυλωνά.
Ημερομηνία: 
2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-37-1
978-618-5355-36-4
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια CreativeCommonsΑναφορά Δημιουργού -Μη Εμπορική Χρήση -Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: