Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
4.49 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16510Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Στους νέους διδάκτορες εστιάζει η νέα μελέτη του EKT, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2015, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα δεδομένα αντλούνται από την αίτηση ένταξης και το συνοδευτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο των νέων διδακτόρων στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι δείκτες που παράγονται και παρουσιάζονται στην έκδοση είναι: 1. Αριθμός νέων διδακτόρων στο σύνολο της χώρας, ανά Πανεπιστήμιο και ανά Περιφέρεια 2. Φύλο των νέων διδακτόρων 3. Ηλικία των νέων διδακτόρων 4. Ιθαγένεια και χώρα γέννησης των νέων διδακτόρων 5. Επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης των νέων διδακτόρων στο σύνολο της χώρας 6. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 7. Διάρκεια διδακτορικών σπουδών (για την εκπόνηση διατριβής) 8. Βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών 9. Διεθνής κινητικότητα των νέων διδακτόρων κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών 10. Χώρα απόκτησης προηγούμενου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών των νέων διδακτόρων 11. Ίδρυμα απόκτησης προηγούμενου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών των νέων διδακτόρων (εντός Ελλάδας) 12. Κύριο επιστημονικό πεδίο προηγούμενου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών.
Ημερομηνία: 
04/06/2018
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-02-9
978-618-5355-01-2
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2018 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η ανάλυση των δεδομένων και η παραγωγή των δεικτών υλοποιείται από το Τμήμα Δεικτών και Δράσεων ΕΤΑΚ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: