Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Annual report
Έκταση:
116 pages
Μέγεθος:
3.6 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16503Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Annual Report 2013
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Μεταφραστής: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
2013 was a noteworthy year for our foundation EKT- the National Documentation Centre. The retirement of Evangelos Bouboukas, after a long and successful career as the Director of the organisation, marked the end of an era. At the same time, the maturation of a series of activities based on statistics for Research,Technology, Development & Innovation and the establishment of collaborations with organisations producing and disseminating reliable cultural content, as well as the redesign and expansion of Enterprise Europe Network - Hellas services, strengthened our already central role in the national knowledge ecosystem and extended our outward-looking approach to international value chains for a knowledge economy. The Partnership Contract for the Common Strategic Framework [CSRF] 2014-2020. for which there was preparation in 2013, places the production of knowledge, innovation and the balance of sustainable growth at the centre of Greek programming, directly linking it with European and international priorities. We, EKT, are the central national infrastructure providing services and tools for supporting Research, Technology, Development and Innovation and our aim is to strengthen the quality and outward-looking approach of the whole of the Greek Research and Innovation ecosystem. Our activities and services are essential to the creation of prerequisites in order to move forward in accordance with European Strategy for 2020 and the national development programme for the period 2015-2021. Within that framework, our organisation has participated in a series of consultations for the formation of the Digital Agenda 2020; national strategy for ICT; CSRF 2014-2020 in the research and cultural areas; the Community Directive and the new law for reuse of public sector information; regional Smart Specialisations Programmes; strategy for e-governance; the commitment of the country to open governance and, last but not least, the proposed law for research.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-5079-23-9
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 National Documentation Centre
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
photos copyrights: © 2013 EKT, © 2009 Acropolis Museum - Ministry of Culture, © 2013 Historical Archive of the Aegean Ergani, © Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EESMNED).
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Appendix: List of Research Projects & EKT’s Organisational Structure
Εμφανίζεται στις συλλογές: