Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Article text
Μέγεθος:
10.57 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16482Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The Greek National Documentation Centre – Responding to the COVID-19 pandemic
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This short paper aims to highlight the actions initiated by the Greek National Documentation Centre (EKT) as a consequence of the COVID-19 pandemic. These actions were taken within the premises of EKT’s existing mandate and sought to cover for the lost ground that the ensuing social distancing and lockdown measures had imposed. EKT is a public, high-calibre national research infrastructure established in 1980. Its mandate is multi-thematic, ranging from being the National Authority of the Hellenic Statistical System for European statistics on Research, Development and Innovation (RDI), to providing services to connect the academic research bodies with innovative and creative businesses to provide access to funding tools, tech transfer and innovation networking. Also, EKT focuses on creating open access infrastructures for users to access rich content, facilitating online publishing and circulation of content from libraries, archives, museums, higher education, research centres, scientific and cultural bodies, with the aim of highlighting the Greek wealth of knowledge in the Digital Public Space.
Ημερομηνία: 
Ιου-2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
ISSN: 
2281-4515
Όνομα εκδήλωσης: 
Triple Helix International Conference Future of innovation and innovation for future!
Τόπος εκδήλωσης: 
2020 First Virtual Conference
Ημ/νία εκδήλωσης: 
15/06/2020 - 17/06/2020
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
2
Τόμος : 
19
Σελίδες (στην πηγή): 
20-25
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Sachini, E., Malliou, N., Maniadakis, N., Megas, G., Vasilaki, V., Angelidis, A., Karampekios, N.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Σημειώσεις: 
2020 First Virtual Conference
Εμφανίζεται στις συλλογές: