Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
article
Έκταση:
10 σελίδες
Μέγεθος:
501.37 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16481Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Greek chemical engineers. Are they static or mobile? Evidence from the national archive of PhD theses
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Purpose: The purpose of this paper is to identify the geographical location of researchers.
Design/methodology/approach: Combine standard bibliometric databases with social media data.
Findings: The majority of the population of the sample (71.8%) – Greek chemical engineers – are static. A significant portion of the mobile researchers (28.2%) returned to their country of origin (25.6%). Performing network analysis, the cluster of countries corresponding to the mobile category of researchers is identified and depicted.
Originality/value: Herein, this study introduce a new, national data set on doctorate holders that will allow multiple bibliometric analyses in the future. Also, this study is among the few (Gendronneau et al., 2019) that combines standard bibliometric databases with social media data. In cases where multiple affiliations per year pose a difficulty in understanding the geographical location of each individual, LinkedIn data were used. The analysis sheds light on a field of science that is not extensively examined in terms of brain circulation. While similar publications focus on physicians (i.e. cardiologists – Dyachenko and Mironenko, 2018), this paper focus on a subset of doctorate holders in engineering.
Ημερομηνία: 
04/11/2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISSN: 
2514-9326
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Αρ. Φύλλου: 
3
Τόμος : 
41
Σελίδες (στην πηγή): 
87-96
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020, Emerald Publishing Limited
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
The version of record of this article, first published in Collection and Curation. The final version is available online at Publisher’s website https://doi.org/10.1108/CC-06-2020-0017
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: