Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Research article
Έκταση:
20 σελίδες
Μέγεθος:
7.37 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16480Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Identifying the intellectual capital of greek defence firms. Science outputs and industrial considerations
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This paper examines the performance of the Greek defence industry in terms of their (co)authoring of scientific publications. In the context of knowledge-intensive technological and industrial policy, science outputs are important indicators of the respective intellectual capital of those firms. This is done through bibliometric analysis. Findings indicate that there is an increase in the number of publications over time. This is attributed to a small number of over performing firms – among which a super performer is identified. In terms of industrial classification, the NACE codes of these over performing firms overlap the respective bibliometric Subject Area Classifications. This is a clear indication of a match between scientific and industrial priorities. On the author level, findings indicate that a small number of authors (one per the top 10 firms) are responsible for a large (and in many cases, disproportionate) percentile of total publications per firm. Fourth, using keyword network analysis, most frequent keywords are detected pointing to specific topological clusters of research hotspots.
Ημερομηνία: 
20/11/2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISSN: 
1024-2694
1476-8267
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Αρ. Φύλλου: 
366-385
Τεύχος: 
3
Τόμος : 
33
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
The version of record of this article, first published in Defence and Peace Economics, is available online at Publisher’s website https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1849972
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: