Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
article
Έκταση:
16 σελίδες
Μέγεθος:
489.41 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16479Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Introducing Human Capital in Greek Higher Education Institutes in the Postcrisis Era. The Case of the “Acquisition of Academic Teaching Experience for New Scientists” Public Initiative
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Due to the decade-long economic crisis in Greece, the number of academic personnel in tertiary education significantly decreased. To counter this, the “Acquisition of Academic Teaching Experience for New Scientists” initiative was established in 2016. The aim was to introduce young scientists as adjunct teaching personnel. In this paper, we present evidence concerning this policy measure. The data has been compiled through a survey questionnaire addressed at all the recipients of the initiative. Queries involved demographic data, potential updating of taught thematic areas and modules, and potential curbing of brain drain. In terms of results, the initiative significantly increased the number of teaching personnel. It helped update teaching modules’ content, and new teaching methods were introduced. Also, it contributed to the decrease of the outward mobility of the highly educated – a phenomenon particularly acute in Greece as a result of the economic crisis. The paper builds upon the bibliography on highly skilled human capital, its mobility, and the acquisition of new skills, such as teaching, and contributes by providing first evidence on a country-level case.
Ημερομηνία: 
11/01/2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
11
Σελίδες (στην πηγή): 
1630–1645
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Springer Nature
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
The version of record of this article, first published in Journal of the Knowledge Economy, is available online at Publisher’s website: https://doi.org/10.1007/s13132-020-00630-8
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Greek National Strategic Reference Framework (NSRF) 2014-2020
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Σημειώσεις: 
1. The European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (EFFECT) project aims to facilitate the exchange of experience and effective methods in staff development of university teachers’ development (https://eua.eu/101-projects/560-effect.html) (info accessed 5 August 2019).
2. https://www.heacademy.ac.uk/individuals/fellowship (info accessed 18 January 2019)
3. https://www.education.gov.au/australian-awards-university-teaching (info accessed 6 August 2018)
4. https://www.stlhe.ca/ (info accessed 6 August 2019)
5. https://www.stlhe.ca/awards/d2l-innovation-award/ (info accessed 6 August 2019)
6. https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503214 (info accessed 6 August 2019)
7. For example, in the UK: http://www.bath.ac.uk/learningandteaching/progressing-yourcareer/teaching-awards/best-team-supporting-student-learning-award/index.html, http://www.nottingham.ac.uk/teaching/teaching/pgche/index.aspx. In the USA: http://www.nationalpostdoc.org/?page=TeachingFellowships (a complete account of per university teaching initiatives), http://www.unl.edu/gradstudies/current/development/postdoctoral-teaching-fellowships, https://umdearborn.edu/faculty-staff/faculty-and-staff-awards/faculty-awards/eugene-arden-interdisciplinary-researchteaching-award
8. The two universities that did not participate were the Hellenic Open University and the International Hellenic University.
Authors work for the National Documentation Centre (EKT), which conducts the survey “Evaluating NSRF’s Tertiary Education Initiatives”
Εμφανίζεται στις συλλογές: