Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
article
Έκταση:
23 σελίδες
Μέγεθος:
1.7 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16478Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Should I stay or should I go? Using bibliometrics to identify the international mobility of highly educated Greek manpower
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This paper explores the mobility of the highly educated young Greek scholars. This is made possible through a bibliometric analysis of the affiliation countries of scholars who have published in peer reviewed journals indexed in Scopus. Approximately half of the researchers are identified from publications covered in Scopus for the period 2000–2019. A general taxonomy model is followed for analysing scientific mobility using affiliation changes. The greatest share of researchers (78.3%) appear to be static (74.6% in Greece and 3.7% abroad), whereas the mobile researcher category (21.7%) is divided into migrants (8.9%)—researchers who have left their country of origin—and travellers (12.8%)—researchers who gain additional affiliations while maintaining affiliation with their country of origin. According to the findings, the majority and especially the researcher elite (90.5%) did not sever ties with their country of origin, Greece, but instead built a chain of affiliations that linked nations together. Such chains are represented as groups of countries (clusters), in which the scientific connections between different countries can be visualised. It can be reasoned that the majority of researchers (70.3%) have a tendency to publish to a group of countries with ‘traditionally’ significant scientific impact.
Ημερομηνία: 
24/07/2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
125
Σελίδες (στην πηγή): 
641–663
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Springer Nature
© Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary 2020
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
The version of record of this article, first published in Scientometrics, is available online at Publisher’s website https://doi.org/10.1007/s11192-020-03618-y
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: