https://hdl.handle.net/20.500.12776/16396Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου: το σχήμα διαχείρισης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
Εναλλακτικός τίτλος: 
Private & public sector synergies: the Piraeus Bank Group Cultural Foundation case
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, κοινωφελές ίδρυμα που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα Πειραιώς για τη λειτουργία του, υλοποιεί την πολιτική του Ομίλου στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ειδικότερα στο σκέλος του πολιτισμού, με βασικό άξονα την καταγραφή και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Συχνά σε ανταπόκριση προς αιτήματα τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τη σχετική τους παράδοση, σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντονίζεται πρωτογενής έρευνα για την ανάπτυξη πολλαπλών πολιτιστικών προϊόντων –με αιχμή του δόρατος ένα δίκτυο θεματικών τεχνολογικών μουσείων-, τα οποία το Ίδρυμα θέτει στη διάθεση τόσο του ευρέος, όσο και του επιστημονικού κοινού. Το σχήμα της δράσης του Ιδρύματος οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: την προσπάθεια για εμπέδωση μιας λυσιτελούς για το σύνολο συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αφενός, συνεργασίας που στοχεύει κατά κύριο λόγο στην πολιτιστική –και κατ’ επέκταση οικονομική- ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αφετέρου. Ο συνεπής διοικητικός και επιστημονικός έλεγχος του έργου του Ιδρύματος από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς καθώς και οι προγραμματικές συμβάσεις που θεμελιώνουν και ενισχύουν εταιρικά σχήματα με τοπικούς φορείς ως προϋπόθεση κάθε εγχειρήματος που αφορά τη δημιουργία ενός νέου μουσείου ενισχύουν σοβαρά τους δύο προαναφερθέντες άξονες. Συγκεκριμένα παραδείγματα από το έργο που Ιδρύματος μέσω των οποίων επιδιώχθηκε η επέκταση του σχήματος της συνεργασίας ιδιωτικού–δημοσίου και η ισχυροποίηση της σύναψης μουσείου – βιβλιοθήκης – αρχείου – σχολείου τίθενται ως βάση σε μια συζήτηση, η οποία διεξάγεται σε μια συγκυρία κρίσιμη για τις επιλογές των πολιτιστικών οργανισμών όσον αφορά τις προτεραιότητες της δράσης τους.
Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP) is a not-for-profit institution, financed by the Piraeus Bank and promoting the Corporate Social Responsibility policy of the Bank, as far as cultural social impact is concerned. The Foundation’s main scope is to study and promote greek industrial heritage. It is often on local societies request that multiple cultural products are designed and delivered by the Foundation - thematic museums been the major example amongst them. Two are the main principles that fill and inspire the Foundation’s activities: the consolidation of a fruitful co-operation between the private and the public sectors, aiming at the upgrading of the Greek periphery, both culturally and economically. That kind of co-operation is based on the constant administrative and scientific control applied on PIOP’s activities by the competent public bodies and on the programmatic agreements that always forgo and establish strong partnerships between the Foundation and the local bodies on setting and running museums. Certain examples of the Foundation’s recent efforts to extend that kind of partnership and reinforce the links among the museum, the library and archive and the school are discussed, in a period critical for cultural institutions, as far as setting their priorities is concerned.
Ημερομηνία: 
07/10/2011
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
7ο Διεθνές Συνέδριο: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Ημ/νία εκδήλωσης: 
06/10/2011 - 07/10/2011
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: