Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16306Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα «Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές: Marie Skłodowska-Curie Actions»
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Συντονιστής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
07/11/2019
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας)
Περίληψη: 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάζονται χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, όσο και επιχειρήσεις και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας. Νέοι ερευνητές πληροφορούνται πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών επιχορηγήσεων, να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να δικτυωθούν με κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ενημερώνονται για τα οφέλη της συμμετοχής σε Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (Innovative Training Networks, MSCA-ITN), πώς μπορούν να διασυνδεθούν με τους καλύτερους οργανισμούς Έρευνας και Ανάπτυξης ανά την Ευρώπη και να μετατρέψουν γνώσεις και ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης είναι η Dr Audrey Arfi, η οποία εργάζεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι συντονίστρια της δράσης Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΙΤΝ) που εντάσσεται στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Υπότροφοι και φορείς που έλαβαν χρηματοδότηση παρουσιάζουν τα οφέλη από τις συγκεκριμένες δράσεις και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Εθνικές δράσεις επιχορήγησης ερευνητών παρουσιάζονται από εμπειρογνώμονες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενώ εκπρόσωπος του ΕΙΕ παρουσιάζει το Δίκτυο Υποστήριξης Ερευνητών EURAXESS. Εκπρόσωποι του ΕΚΤ παρουσιάζουν τις υπηρεσίες του φορέα για την υποστήριξη της Έρευνας & Καινοτομίας, καθώς και την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Χαιρετισμός και εισαγωγή του Προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Το Πρόγραμμα ΜSCA, οι αναμενόμενες προκηρύξεις και η δράση ΙΤΝ
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας & της καινοτομίας
Συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων στη δράση MSCA-ITN
MSCA-ITN, ένα στρατηγικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για τις εταιρίες
Ευκαιρίες για νέους ερευνητές: Υποτροφίες ΙΚΥ / Πρόγραμμα Erasmus+
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: Καταλύτης για την επιστημονική εξέλιξη των Ελλήνων ερευνητών
Ανοίγοντας νέους ορίζοντες: Από το Marie Curie στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
EURAXESS - Δίκτυο υποστήριξης των ερευνητών
Χαιρετισμός και εναρκτήρια ομιλία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στην ημερίδα «Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές: Marie Skłodowska-Curie Actions»
Γεφυρώνοντας την Έρευνα: Οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» συνδέουν τους Έλληνες ερευνητές σε όλο τον κόσμο
Χαιρετισμός και εισαγωγή της Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Το ευρύ κοινό συμμετείχε σε διαδραστική δραστηριότητα που συντόνισε ο Δημήτρης Μαραγκός (Ηλεκτρονική πλατφόρμα Kahoot)
Εμφανίζεται στις συλλογές: