Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
26 σελίδες
Μέγεθος:
4.7 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16226Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εκθεση δραστηριοτήτων 1993: Απολογισμός προγραμματισμός ενεργειών και προϋπολογισμός 1994
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αναπτύσσει τον ιστό του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ερευνα και την Τεχνολογία, • είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής και διανομέας επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στη χώρα, • δημιουργεί και συντηρεί εθνικές βάσεις δεδομένων, • υποστηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη συμμετοχή τους σε Κοινοτικά Προγράμματα, • προωθεί και υποστηρίζει την χρήση ηλεκτρονικής πληροφόρησης, • αναπτύσσει εργαλεία και συντονίζει ανθρωποδίκτυα για τον αυτοματισμό των διαδικασιών στις βιβλιοθήκες. Με την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο Κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποιώντας εθνικούς πόρους το ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέου Η/Υ - διαθέτη (HOST) μέσω του οποίου διατίθενται on line ελληνικές και διεθνείς βάσεις πληροφοριών σε ολόκληρη την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Παράλληλα έχουν ήδη δημιουργηθεί πέντε εστιακά σημεία τεκμηρίωσης σε ισάριθμα ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια του 1993, εκτός από τις πάγιες λειτουργίες της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης στην Επιστημονική και Τεχνολογική Κοινότητα, η δραστηριότητα του ΕΚΤ χαρακτηρίστηκε από τα παρακάτω: 1. Ολοκλήρωση του έργου ΕΠΕΤ/13ΕΚΤ που αναφέρεται κυρίως στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΕΡΜΗ, του νέου υπολογιστικού συστήματος διαθέτη (HOST), την μεταφορά των εθνικών βάσεων από τον προηγούμενο υπολογιστή, την σύνδεση Gateway με τους διαθέτες DIMDI και ECHO, την δημιουργία μηχανισμού για το Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημονικών Βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και την διαμόρφωση των χώρων του υπογείου, του Ισογείου και του έκτου ορόφου. 2. Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής VALUE, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος VALUE II, με ά,ξονες δραστηριότητας: α.)την αξιοποίηση από την βιομηχανία αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα και β.) την διεύρυνση της Ελληνικής συμμετοχής σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα στα πλαίσια Κοινοτικών προγραμμάτων. 3. Εκτέλεση του έργου STRIDE, με κύριες συνιστώσες: α.) τη δημιουργία 5 Εστιακών Σημείων Τεκμηρίωσης σε ισάρθμα ΑΕΙ (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη, Θράκη) και β.) την παραγωγή βάσεων δεδομένων και την εκπόνηση 13 συνθετικών εκθέσεων. 4. Συνέχιση της λειτουργίας, για δεύτερη περίοδο, του Εθνικού Εστιακού Σημείου (NFP), για το Κοινοτικό πρόγραμμα IMPACT 2 και του Εθνικού Εταίρου Ενημέρωσης (NAP). Επιπλέον, εκτέλεση του έργου TRAIN-Train, και ανάληψη του έργου προπαρασκευαστικής μελέτης για την Αγορά Πληροφόρησης στα κράτη-μέλη (STUDY).
Ημερομηνία: 
Δεκ-1993
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1993 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: