Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
25 σελίδες
Μέγεθος:
444.57 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16224Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 1998
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στην εποχή της πληροφορίας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καλείται από τη φύση της λειτουργίας και των ευρύτερων δραστηριοτήτων του, να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο χώρο της παραγωγής, οργάνωσης και διάθεσης κυρίως επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της διακίνησης των πληροφοριών, συνέχισε την αναδιοργάνωση και προσαρμογή των δραστηριοτήτων του στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, με στόχο να προσφέρει καλύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιστήμη και τη γνώση, επιτρέποντας στους ερευνητές και στο επιστημονικό κοινό της χώρας να έχουν στη διάθεσή τους τις βέλτιστες συνθήκες αναζήτησης και απόκτησης τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Το 1998 υπήρξε ένα επιτυχημένο έτος στον περαιτέρω προσανατολισμό του ΕΚΤ σε σχήματα προσαρμοσμένα σε ανάγκες χρηστών (user driven), στο πλαίσιο των θεσμικών και καταστατικών του στόχων. Η διάχυση των πληροφοριών εντάθηκε σε συνδυασμό με ενέργειες για την εδραίωση στενότερων σχέσεων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και παραγωγικούς φορείς. Συμπληρωματικά με τις θεσμικές του δραστηριότητες το ΕΚΤ διεύρυνε τη συμμετοχή του σ’ ένα μεγάλο φάσμα από ανταγωνιστικές δραστηριότητες με έμφαση σε αυτές που του επιτρέπουν να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος που δημιουργεί δεσμούς και δίκτυα μεταξύ των βιομηχανικών και ακαδημαϊκών ομάδων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Ημερομηνία: 
1998
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1998 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: