Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
22 σελίδες
Μέγεθος:
406.61 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16223Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 1999
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το 1999 υπήρξε ένα σημαντικό έτος για θέματα σχετιζόμενα με την Κοινωνία των Πληροφοριών. Οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές εστίασαν περισσότερο στο θέμα του περιεχομένου στην κοινωνία των πληροφοριών αναδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη περιεχομένου και η απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών αποκτά εξαιρετική σημασία και καθίσταται θεμέλιος λίθος για την οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας. Το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κοινωνίας των πληροφοριών και υπολογίζεται ότι τα προσεχή χρόνια θα ασκήσει τεράστια επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ε.Ε με επιπτώσεις που θα είναι ολοένα και πιο εμφανείς σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο. Η οργάνωση των πληροφοριών κυρίως μέσα από την ενσωμάτωση προτύπων θεωρείται σημείο κλειδί για αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Το 1999 υπήρξε ένα επιτυχημένο έτος στον περαιτέρω προσανατολισμό του ΕΚΤ σε σχήματα προσαρμοσμένα σε ανάγκες χρηστών (user driven), στο πλαίσιο των θεσμικών και καταστατικών του στόχων.
Ημερομηνία: 
1999
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1999 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: