Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση πολιτικής (στρατηγική)
Έκταση:
72 σελίδες
Μέγεθος:
974.59 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Περιγραφή:
Επιτελική σύνοψη
Έκταση:
12 σελίδες
Μέγεθος:
13.31 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16219Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Η Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022 φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη γενική κατεύθυνση του ΕΚΤ στο διάστημα αυτό και περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού προγραμματισμού ανά πυλώνα δράσης: α) eContent ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, β) Metrics δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, γ) Innovation έρευνα, καινοτομία & επιχειρηματικότητα. Για την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών επιλογών του ΕΚΤ έχει επιλεχθεί να παρουσιαστούν, συνοπτικά, η κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και οι τάσεις σε διεθνές επίπεδο για κάθε έναν από τους πυλώνες δραστηριότητάς. Η παρουσίαση συνοδεύεται από παραπομπές σε βασικά κείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς και σε έννοιες και όρους που αφορούν τις κύριες δράσεις του ΕΚΤ.
Ημερομηνία: 
2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-78-9 (print)
978-618-5079-79-6 (pdf)
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το κείμενο για τη Στρατηγική της προγραμματικής περιόδου 2016-2022 συγκροτήθηκε από τη Διευθύντρια ΕΚΤ σε συνεργασία με τους υπεύθυνους και στελέχη των Τμημάτων του ΕΚΤ. Η αρχική εισήγηση έγινε στην 4η Συνεδρία (22/04/16) του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ), ως αρμοδίου οργάνου, ενώ συζητήθηκε αναλυτικά στην 5η & 6η Συνεδρία (27/05/16 & 11/07/16) του ΕΣΕΚΤ, όπου αποφασίστηκαν οι κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι. Το κείμενο έτυχε επεξεργασίας καθώς και γραφιστικής επιμέλειας για να δημοσιοποιηθεί.
Εμφανίζεται στις συλλογές: