Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15758Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα "Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
11/09/2018
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Περίληψη: 
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας του 2019 για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία” του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Παρουσιάζονται, επίσης, οι "Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα στον τομέα των Επιστημών Υγείας", όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή, καθώς και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ΕIT-Health. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, γίνεται παρουσίαση της εμβληματικής εθνικής πρωτοβουλίας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στη Ογκολογία», καθώς και η εθνική ερευνητική υποδομή pMedGR/The Greek Research Infrastructure for Personalized Medicine. Επιστήμονες που είτε έχουν πάρει μέρος σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων είτε πέτυχαν και έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της Υγείας, παρουσιάζουν την εμπειρία τους και δίνουν συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζει τις δράσεις και υπηρεσίες του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, αλλά και ως συντονιστής του EIT-Health Hub στην Ελλάδα.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Συνοπτική ενημέρωση για την πρόταση της Ε. Επιτροπής για το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»/Ο-Ε (Horizon Europe), 2021-2027
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας. Το EKT ως συντονιστής του EIT-Health Hub - Υπηρεσίες για νεοφυείς επιχειρήσεις
Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020"
"pMedGR": The Greek Research Infrastructure for Personalized Medicine - Εθνική ερευνητική υποδομή στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
"Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία"
Ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της Πληροφορικής – NBG Business Seeds
BookingClinic - Ιστορία επιτυχίας στo EIT-Health InnoSTARS
European Institute of Technology – EIT KIC Climate Hub Greece
Ευκαιρίες χρηματοδότησης & εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις & φοιτητές Υγείας
Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού τομέα στον χώρο των Επιστημών Υγείας - Innovative Medicines Initiative (IMI) - ERANETs στην Υγεία
Το Πρόγραμμα Εργασίας του 2019 της Κοινωνικής Πρόκλησης "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή & Ευημερία" στον Ορίζοντα 2020
Συμβουλές επιτυχίας για την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της Υγείας
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: