Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο εργασίας
Έκταση:
10 σελίδες
Μέγεθος:
450.06 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15757Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο openABEKT: Προκλήσεις, Οφέλη και Προοπτικές
Δημιουργός: 
Περίληψη: 
Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να περιγράψει τα αποτελέσματα της συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η παροχή της Υπηρεσίας openABEKT στη βιβλιοθήκη που συμπεριλάμβανε και τη μετάπτωση των δεδομένων του καταλόγου της Βιβλιοθήκης από το σύστημα Horizon στην πλατφόρμα openABEKT. Παρακάτω αναφέρονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αλλά και τα οφέλη και οι προοπτικές που ανοίγονται και για τους δύο φορείς στο μέλλον. Απώτερος στόχος του άρθρου είναι η ενδυνάμωση και προώθηση παρόμοιων εγχειρημάτων, καθώς η καταγραφή της εμπειρίας μας θεωρούμε ότι μπορεί να κινητοποιήσει παρόμοιες ή άλλες συν- εργασίες στο μέλλον.
Ημερομηνία: 
29/06/2018
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εμφανίζεται στις συλλογές: