Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15741Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Δύο Υπουργεία - Ένας Στόχος: Η Έρευνα στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο
Εναλλακτικός τίτλος: 
Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
20/06/2018
Τόπος εκδήλωσης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48 - Αμφιιθέαρο Λεωνίδας Ζέρβας
Περίληψη: 
Αφορά την πρώτη δημόσια εκδήλωση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία», με τη παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπρόσωπων ερευνητικών φορέων. Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία αποτελεί ένα δίκτυο ερευνητικών φορέων και ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στον συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του Δικτύου θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη διαγνωστικής επάρκειας, στην πιστοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών και σε πιλοτικές κλινικές εφαρμογές για ορισμένους τύπους όγκων, με τη δημιουργία τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα και από μία στην Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν, για τις πλέον ώριμες εφαρμογές θα οργανωθούν συστηματικές κλινικές μελέτες. Κεντρικός προσανατολισμός του είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Απώτερη δε στόχευση για το μέλλον αποτελεί η διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή και άλλων φορέων και κλινικών στη Λάρισα, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: