Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
875.22 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15689Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in searchculture.gr
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Περίληψη: 
Most aggregators face challenges regarding searchability, discoverability and visual presentation of their content due to metadata heterogeneity. We developed an innovative metadata enrichment and homogenization scheme that is both effective and user-friendly and we embedded it in the ingestion workflow of searchculture.gr, the cultural heritage aggregator of National Documentation Centre (EKT). Two key components of the enrichment scheme are semantics.gr, a platform for publishing vocabularies that contains a tool for massive semantic enrichment, and a parametric tool embedded in the aggregator for chronological normalization. We enriched and homogenized the aggregated content with respect to types and chronological information which subsequently allowed us to develop advanced multilingual search and browsing features, including hierarchical navigation on types and historical periods, searching and faceting on type, time span and historical period, a tag cloud of types and an interactive timeline.
Ημερομηνία: 
14/11/2017
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISBN: 
978-3-319-70862-1
Όνομα εκδήλωσης: 
11th International Conference on Metadata and Semantics Research
Τόπος εκδήλωσης: 
Tallinn (Estonia)
Ημ/νία εκδήλωσης: 
28/11/2017 - 01/12/2017
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Springer International Publishing AG
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is the author’s version of the research mabuscript. The version of record of this article, first published in Metadata and Semantic Research. MTSR 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 755, is available online at Publisher’s website: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70863-8_20
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: