Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15507Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
14/03/2017
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020) διοργανώνει μια Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ) και τη συμβολή του στη σταδιοδρομία και κινητικότητα των ερευνητών. Στην εκδήλωση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ. Τσιβερτάρα (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Ευρωπαϊκού) παρουσιάζει τη συμβολή του προγράμματος MSCA στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τις αναμενόμενες προκηρύξεις. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ομότιμος Καθηγητής Κ. Αθανασίου, παρουσιάζει τις Εθνικές Δράσεις του ΙΚΥ στην προαγωγή της έρευνας μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών. Επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος MSCA παρουσιάζουν τη συμβολή του προγράμματος στη σταδιοδρομία & κινητικότητα των ερευνητών και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Εισαγωγή και Χαιρετισμός από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών
Η συμβολή του προγράμματος MSCA στη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών & υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων: 3η Παρουσίαση
EURAXESS - Τo θεσμικό εργαλείο της ΕΕ για την κινητικότητα των ερευνητών
Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Oρίζοντας 2020
Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Εισαγωγή και Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στην ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών
Η συμβολή του προγράμματος MSCA στη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών & υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων: 2η Παρουσίαση
Η συμβολή του προγράμματος MSCA στη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών & υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων: 1η Παρουσίαση
Οι εθνικές δράσεις του ΙΚΥ στην προαγωγή της έρευνας μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών
20 χρόνια του Προγράμματος MSCA: Η συμβολή του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και οι αναμενόμενες προκηρύξεις
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
Εμφανίζεται στις συλλογές: