Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15322Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Best practices for businesses in the Open Source ecosystem
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
19/04/2016
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αιθουσα σεμιναρίων
Περίληψη: 
Σεμινάριο με θέμα “Best practices for businesses in the Open Source ecosystem” με εισηγητή τον Mirko Boehm.Στον επιχειρηματικό κόσμο είναι πια προφανές ότι οι εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας τους. Στόχος του δίωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι που μπορεί να συνδυαστεί ο ανοιχτός κώδικας με την δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών, αναλύοντας συγχρόνως θέματα διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και πατέντων και οικοδόμησης και διατήρησης μιας κοινότητας γύρω από την επιχείρηση.
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Περιλαμβάνονται: 1. Παρουσίαση του ΕΕΝ, 2. Cooperative and competitive business strategies in Open Source: This session discusses the relation between the free products of communities and the products and services provided by commercial companies., 3. The role of IP rights (copyright, trademarks, patents) in relation to Open Source: The combination of commonly owned Open Source products and commercial activities puts questions of ownership at the center of attention. This session discusses approaches of managing shared and private ownership of products., 4. Governance practises communities apply that businesses need to adhere to: This session aims at helping businesses navigating the interaction with communities and to bridge the cultural gap.
Εμφανίζεται στις συλλογές: