Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Accepted for Publication Version
Μέγεθος:
865.37 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15321Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
SKOS Concepts and Natural Language Concepts: an Analysis of Latent Relationships in KOSs
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
The vehicle to represent Knowledge Organization Systems (KOSs) in the environment of the Semantic Web and linked data is the Simple Knowledge Organization System (SKOS). SKOS provides a way to assign a URI to each concept, and this URI functions as a surrogate for the concept. This fact makes of main concern the need to clarify the URIs’ ontological meaning. The aim of this study is to investigate the relation between the ontological substance of KOS concepts and concepts revealed through the grammatical and syntactic formalisms of natural language. For this purpose, we examined the dividableness of concepts in specific KOSs (i.e. a thesaurus, a subject headings system and a classification scheme) by applying Natural Language Processing (NLP) techniques (i.e. morphosyntactic analysis) to the lexical representations (i.e. RDF literals) of SKOS concepts. The results of the comparative analysis reveal that, despite the use of multi-word units, thesauri tend to represent concepts in a way that can hardly be further divided conceptually, while Subject Headings and Classification Schemes – to a certain extent – comprise terms that can be decomposed into more conceptual constituents. Consequently, SKOS concepts deriving from thesauri are more likely to represent atomic conceptual units and thus be more appropriate tools for inference and reasoning. Since identifiers represent the meaning of a concept, complex concepts are neither the most appropriate nor the most efficient way of modelling a KOS for the Semantic Web.
Ημερομηνία: 
2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISSN: 
17416485
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Anna Mastora, Manolis Peponakis, SarantosKapidakis
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is the accepted version of Author's manuscript. The final version published by SAGE is available at: Mastora A, Peponakis M, Kapidakis S. SKOS concepts and natural language concepts: An analysis of latent relationships in KOSs. Journal of Information Science. 2017;43(4):492-508. doi:10.1177/0165551516648108
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: