Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15194Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
"AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία μέσω του Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
08/02/2016
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Περίληψη: 
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αφορά τη διασύνδεση ατόμων, μηχανών, οικιακών συσκευών, απλών αντικειμένων και διαδικασιών, γεγονός που δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η εκδήλωση απευθύνεται στους δρώντες του οικοσυστήματος ΙοΤ, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (technology providers) όσο και της ζήτησης (end users) τεχνολογίας, και έχει ως σκοπό να ενισχυθεί η καινοτομία στο χώρο του IoT στην Ελλάδα, παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γίνεται παρουσίαση της Συμμαχίας ΑΙΟΤΙ και των τρεχουσών τεχνολογικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία μέσα από τον Ορίζοντα 2020 (Internet of Things, Large Scale Pilots), ενώ παρουσιάζονται καλές πρακτικές από έργα που έχουν ήδη επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο παρελθόν στο χώρο του Internet of Things. Στη συνέχεια, δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες για μία σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που εκπροσωπούν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: