Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.55 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
4.74 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
288.99 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15066Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
International conference "Science and Religion"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
03/09/2015 - 05/09/2015
Τόπος εκδήλωσης: 
Athens, National History Research Foundation, Auditorium "Leonidas Zervas"
Περίληψη: 
International Conference "Science & Religion" The National Hellenic Research Foundation- Institute of Historical Research and the National & Kapodistrian University of Athens – Epistemology & Science Education Lab are organizing the International Conference “Science & Religion” in Athens, 3 – 5 September 2015. The Conference is associated with the NARSES Research Project aiming to map the relationship between sciences and religion from the 4th c. AD to the 20th c. in Southeastern Europe and the East Mediterranean. The Project focuses on social formations where Eastern Christianity was the dominant religious tradition with the purpose to fill an important gap in the historiography of science: while a huge literature exists on the relation between science and religion in the context of Western Christianity there is almost a void for the areas of Byzantium, the Ottoman Empire and the Balkan states, marked by Eastern Christianity.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
The Conference is associated with the NARSES Research Project
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης" (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) και γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ΕΣΠΑ 2007-2013: Πρόγραμμα για την ανάπτυξη: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Εμφανίζεται στις συλλογές: