Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15053Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ενημερωτική ημερίδα για τα προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Συντονιστής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
11/11/2015
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) και Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) στον Ορίζοντα 2020". Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48). Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) καθώς επίσης για Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, υποστηρίζοντας δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων. Η χρηματοδότηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομία. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.κ. Θωμάς Σκορδάς και Νίκος Ίσαρης, θα παρουσιάσουν τα νέα προγράμματα εργασίας για τη διετία 2016-2017 δίνοντας έμφαση στις "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Ο Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος “Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες” θα παρουσιάσει τα κύρια σημεία που αφορούν την ελληνική συμμετοχή το 2014 και 2015. Ο Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης καθώς και τις συνέργειες με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020. Η ημερίδα θα κλείσει με την παρουσίαση της εμπειρίας, καθώς και πρακτικών συμβουλών από συντονιστές και αξιολογητές έργων του Ορίζοντα 2020 στη θεματική περιοχή των ΤΠΕ, με στόχο να ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Αποτελείται από: 
Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα FET στον Ορίζοντα 2020
Το πρόγραμμα για Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) του έτους 2016-2017
Το πρόγραμμα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ICT) του έτους 2016-2017: Βιομηχανική υπεροχή, Κοινωνικές προκλήσεις
Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τις πρώτες προκηρύξεις: Πάνελ συζήτησης με Έλληνες αξιολογητές & συντονιστές έργων: Συζήτηση – συμπεράσματα
Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας
Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην ημερίδα για τα προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020
Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) - Υπηρεσίες για την υποστήριξη της συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020
Οι απαιτήσεις ανοικτής πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020
Οι ελληνικές προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της ευφυούς εξειδίκευσης
Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT στον Ορίζοντα 2020
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: