Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
46 σελίδες
Μέγεθος:
3.8 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/14420Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ: Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτωνκειμένου: 
Γραφίστας: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού. Στόχο έχει, με απλό τρόπο και μέσα από παραδείγματα, να καταστήσει εύκολη την πλοήγηση των αμύητων ενδιαφερόμενων στις νέες έννοιες των ψηφιακών τεχνολογιών και του σημασιολογικού ιστού που άπτονται της διαδικτυακής διάθεσης των πολιτιστικών δεδομένων. Χωρίς να αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο εφαρμογής, ο οδηγός παρουσιάζει ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν τις νεότερες δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού και που κάθε πολιτιστικός φορέας που επιθυμεί να διαθέσει τα μεταδεδομένα του στο διαδίκτυο, είναι καλό να γνωρίζει. Ο παρών οδηγός ενσωματώνει σύγχρονες διεθνείς καλές πρακτικές και τημακρόχρονη τεχνογνωσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης πάνω στην προτυποποιημένη διαχείριση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου, και είναι μέρος του εποπτικού υλικού που δημιουργείται και διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.
Ημερομηνία: 
Νοε-2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
"Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου"
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
Ο Οδηγός για τα Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.
Εμφανίζεται στις συλλογές: