Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
58 σελίδες
Μέγεθος:
974.16 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/14000Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2012
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Οι δράσεις που αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια εδραίωσαν το ΕΚΤ στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία, μέσα από την παροχή μιας σειράς αξιόλογων υπηρεσιών έντασης γνώσης. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ δεν περιορίζονται στην παροχή τεκμηριωτικών προτύπων και την υποστήριξη βιβλιοθηκονομικών δράσεων. Περιλαμβάνουν, πλέον, πολλές αναπτυξιακές παρεμβάσεις που φέρνουν την καινοτομία και την έρευνα πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα, απαντώντας σε σύγχρονες απαιτήσεις που μας θέλουν όλους αρωγούς και όχι παρατηρητές των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων. Η συσσώρευση και τεκμηρίωση συνεχίζει να αποτελεί κύριο άξονα δραστηριοποίησης του ΕΚΤ, ενώ η πορεία ανάπτυξής της αντικατοπτρίζει την ωρίμανση του ίδιου του οργανισμού. Στην ίδια κατεύθυνση, το 2012 εντατικοποιήθηκαν δράσεις με στόχο τη συμβολή στην αύξηση του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου, όπως οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του ΕΚΤ. Η έκδοση δεικτών για την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενσωμάτωσή της σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, η οποία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, αποτέλεσε ταυτόχρονα, πεδίο έντονης ενασχόλησής μας, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Τέλος, η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη φιλοξενία και υποστήριξη όλων των δράσεών μας, αποτέλεσε για μία ακόμη χρονιά, τομέα επένδυσης για το ΕΚΤ, καθώς ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής και η καλλιέργεια της σχετικής τεχνογνωσίας, είναι καθοριστικός παράγοντας που φέρνει το ΕΚΤ διαχρονικά στην πρωτοπορία των ελληνικών φορέων που αξιοποιούν και προάγουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Έχοντας τις παρεμβάσεις αυτές ως παρακαταθήκη, τα επόμενα χρόνια προδιαγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και με μεγάλες προκλήσεις για την πορεία του ΕΚΤ. Είναι καθήκον του οργανισμού η δημιουργία ακόμη ευνοϊκότερων συνθηκών και δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας σε νέες, δημιουργικές και καινοτόμες αναπτυξιακές δράσεις.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-03-1
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Παραρτήματα δύο (2) ώς εξής: I. Αναπτυξιακά & Ερευνητικά Έργα II. Οργανόγραμμα - ΕΣΕΚΤ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: